ขั้นตอนความปลอดภัย

ในฐานะที่เฮดแอนด์โชว์เดอร์เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Procter & Gamble เราปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกันกับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก

เฮดแอนด์โชว์เดอร์ปลอดภัยหรือไม่
เรารวบรวมความรู้จากงานวิจัยต่างๆกว่า 225 ชิ้นและประสบการณ์มากถึง 65 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าเฮดแอนด์โชว์เดอร์ทุกหยดจะปลอดภัย

ขั้นตอนความปลอดภัย

ขั้นตอนที่
/01

จุดเริ่มต้นจากความสงสัย

เช่นเดียวกับคุณ เราเริ่มต้นด้วยความสงสัยมากมาย คำถามแรกที่เราถามตัวเองคือส่วนประกอบนี้ ปลอดภัยหรือไม่

HS Deep SAFETY Desktop 03

ก่อนที่จะใส่ส่วนผสมใด ๆ ลงไปในแชมพูและครีมนวดผม เราได้รวบรวม ข้อมูลความปลอดภัยและส่วนประกอบที่อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษ เมื่อผสมกับส่วนประกอบของเราทั้งหมด

HS Deep SAFETY Desktop 04

หากเราเกิดความไม่แน่ใจกับส่วนผสมใดๆที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณ เราจะไม่ใช้ส่วนผสมเหล่านั้น

ขั้นตอนที่
/02

สร้างสรรค์ส่วนประกอบอย่างมุ่งมั่น กำหนดค่าความปลอดภัย

HS Deep SAFETY Desktop 05

หลังจากที่เราศึกษาข้อมูลความปลอดภัยของส่วนประกอบแล้ว คำถามต่อไปที่เราถามคือ ค่าความปลอดภัย ของส่วนผสมแต่ละอย่างในผลิตภัณฑ์ ค่าความปลอดภัย หมายถึงปริมาณของส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของเรานั้นปลอดภัยสำหรับคุณตลอดชีวิต

HS Deep SAFETY Desktop 06

เราศึกษาเพื่อกำหนดค่าความปลอดภัยสำหรับส่วนประกอบทุกชนิดโดยอาศัยกระบวนการที่คล้ายคลึงกับหน่วยงานกำกับดูแลและกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ที่หลายแห่งใช้เพื่อรับรองความปลอดภัย

HS Deep OurPhilosophy Desktop 03

รวมทั้ง European Union Commission World Health Organization และ National Academy of Sciences

ขั้นตอนที่
/03

กำหนดสูตรของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

HS Deep SAFETY Desktop 08

แม้ว่าส่วนผสมแต่ละชนิดจะปลอดภัย แต่เรายังต้องประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเราเมื่อส่วนผสมแต่ละอย่างมาผสมกัน เพื่อยืนยันว่าจะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือดวงตาของคุณโดยไม่คาดคิด

HS Deep SAFETY Desktop 09

หากเราไม่สามารถสรุปได้ว่าสูตรผลิตภัณฑ์ของเรานั้นปลอดภัย เราก็จะไม่ทำมันออกมาให้คุณใช้ เราอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงสูตร หรือ ไม่เปิดตัวผลิตภัณฑ์เลยก็เป็นไปได้

HS Deep SAFETY Desktop 10

It takes a village to ensure your safety, and that's why we have more than 500 scientists and professionals who go above the beyond to make sure our products meet all safety and regulatory requirements around the world.

ขั้นตอนที่
/04

ติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

HS Deep SAFETY 12

เมื่อแชมพูหรือครีมนวดผมสูตรใหม่ออกสู่ตลาด หรือแม้กระทั่งเมื่อคุณอาบน้ำ เราจะ สอบถามความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง คุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด - นั่นหมายความว่าเราจะไม่ละสายตาจากความปลอดภัยของคุณ